Astaco

Uslovi kupovine

Osnovni podaci o privrednom društvu
Poslovno ime: Astaco doo Zemun
Adresa: Auto-put za Novi Sad 209, Zemun
PIB: 100102045
MB: 06753892
Web adresa: www.astaco.rs
Kontakt telefon: 011/2103-967
E mail: office@astaco.rs
Posetom ili kupovinom na web stranici www.astaco.rs prihvatate Uslove kupovine. Molim Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate. Astaco doo zadržava pravo da bez prethodnog vrši izmene i dopune Uslova kupovine.
Kada posetite web prodavnicu, odnosno web sajt www.astaco.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biće putem elektronske pošte ili putem obaveštenja koja objavljujemo na našem web sajtu.
Astaco doo se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo neophodne osnovne podatke o kupcima neophodne za dostavljanje porudžbine i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo onim zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje poverenih im poslovnih zadataka.
Ukoliko koristite www.astaco.rs odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinke koju ste dobili prilikom registracije na web sajtu. Astaco doo zadržava pravo da odbije pružanje usluge, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.
Online prodavnica radi od 00 do 24 h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema, web sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.
Internet prodavnica www.astaco.rs posluje u skladu sa zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostali važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.
Poručivanje putem Web prodavnice se vrši na sledeći način:
 1. Logovanje korisnika klikom da dugme „prijavi se“ , ukoliko nemate nalog potrebno je da kreirate isti klikom na dugme „Registruj se“;
 2. Izbor proizvoda koji želite da kupite;
 3. Ubacivanje željenih proizvoda u korpu unosom količine i dodatnih podataka (opciono polje);
 4. Nakon izbora željenih proizvoda naručivanje se vrši putem opcije „Naruči“
 5. U sledećem koraku birate način isporuke i način plaćanja;
 6. Nakon pregleda poručenih proizvoda, njihovih cena i ukupne cene kompletirate porudžbinu klikom na „Naruči proizvode“.

Dodatne napomene neophodne za kupovinu putem web prodavnice:
 1. ukoliko izaberete proizvode a niste ulogovani ili nemate korisnički nalog potrebno je da se ulogujete ili kreirate korisnički nalog kako biste mogli da kompletirate porudžbinu;
 2. ukoliko se predomislite i želite da naručite još proizvoda ili da modifikujete postojeću porudžbinu potrebno je vratiti se u korpu i izabrati opciju „nastavite kupovinu“;
 3. ukoliko želite da odgodite narudžbu potrebno je izabrati „očisti korpu“;
 4. kada završite sa kupovinom preporučujemo Vam da se izlogujete sa svog naloga.

Registracija se vrši samo jedanput i moguće kreirati samo jedan nalog sa iste e-mail adrese. Nakon unosa neophodnih podataka na unetu e-mail adresu biće Vam poslati podaci za logovanje. Logovanje na nalog vršite unosom Vaše e-mail adrese i lozinke. Sa korisničkog naloga se odjavljujete izborom opcije „Odjava“. Ponovnu prijavu na korisnički nalog vršite izborom opcije „Prijava“ i unosom neophodnih podataka.
Cene proizvoda Sve cene (bez logovanja, kao i one za ulogovane registrovane maloprodajne korisnike) su prikazane u dinarskoj valuti (RSD) sa uračunatim PDV-om. Za ulogovane veleprodajne registrovane korisnike biće prikazane veleprodajne cene (bez pdv-a) takođe u dinarskoj valuti (RSD) a na koje će biti zaračunat PDV. Troškovi prevoza kao i dodatne obrade i dorade nisu uračunati. Cene proizvoda koji se izrađuju prema zahtevima kupca se formiraju zasebno za svaki pojedinačni proizvod.
Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu Prodavca. Prodavac zadržava pravo da promeni cenu bez prethodnog obaveštenja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla u svakom trenutku.
Dostava proizvoda
Ukoliko su proizvodi odmah dostupni na lageru isti će biti dostavljeni u najkraćem mogućem roku. Kod proizvoda koje je potrebno doraditi u skladu sa zahtevom Kupca roba se isporučuje nakon prilagođavanja ili proizvodnje robe po potrebi Kupca. Kupac će biti obavešten o rokovima isporuke u ovom slučaju nakon prijema porudžbine i dogovora. Ukoliko nemamo robu na lageru Kupac će biti obavešten o aktuelnom stanju i kada će roba biti isporučena.
Načini dostave proizvoda:
 1. lično – u dogovoru Kupac dolazi po poručenu robu
 2. Astaco dostava – u dogovoru sa Kupcem ako je moguće Astaco isporučuje robu na dogovorenu adresu, troškovi isporuke i rok isporuke zavise od lokacije, vrste i količine robe kao i od hitnosti isporuke;
 3. Putem kurirske službe – kupac može izabrati jedu od sledećih kurirskih službi za dostavu Aks Express, Post Express, Daily Expres, cenu isporuke određuje kurirska služba.

Saobraznost robe, nedostaci i povrat kupljene robe
Robu obavezo pogledajte prilikom prijema, ukoliko roba nije saobrazna sa naručenom potrebno je da istaknete postojanja nesaobraznosti i nedostatak koje ste uočili.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da:
 • otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, ili
 • da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili
 • da raskine ugovor u pogledu te robe.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. Nakon proteka navedenog roka, a za robu za koju se izdaje garancija, reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije označenom na Garantnom listu robe, koji je prodavac predao potrošaču prilikom kupovine robe.
Za pogrešno isporučenu robu na zahtev Kupca prodavac šalje poručenu robu o svom trošku ili vraća novac na zahtev Kupca. Kupac je u obavezi da vrati pogrešno isporučenu robu.
Roba se može vratiti samo ukoliko nije oštećena i to samo u originalnom pakovanju. Kod robe koja se isporučuje bez pakovanja može se vratiti samo ukoliko nije oštećena.
U slučaju da roba nije formatirana ili namenski obrađena, isečena ili slično može se vratiti na zahtev Kupca. Prodavac u dogovoru sa kupcem vraća novac ili isporučuje robu koja je izrađena po zahtevu Kupca.
Kupac može odustati od kupovine, osim u slučajevima kada se roba proizvodi namenski po zahteveu Kupca.
Reklamacije se mogu izvršiti radi ostvarenja po osnovu saobraznosti, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Reklamaciju možete izvršiti pozivanjem na broj telefona 011/2103-967 ili na e-mail adresu office@astaco.rs ili lično u prostorijama Prodavca.
Prodavac je dužan da odgovori na reklamaciju najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana, a za tehničku robu ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
U skladu sa članom 55. i članom 151. Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS, br. 88/2021 ), Potrošač ima mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
Postupak pred telom može da pokrene Potrošač predlogom samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor i ne nakon isteka 1(jedne) godine od dana podnošenja reklamacije. Kao Prodavac smo po Zakonu dužni da učestvujemo u postupku za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).
Napomena: Astaco doo nastoji da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i cena, ali ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi proizvodi prikazani na sajtu predstavljaju deo ponude, ali se ne podrazumeva da su svi proizvodi dostupni na lageru u svakom trenutku. Ukoliko je potrebna namenska dorada proizvoda, sečenje, formatiranje i slično potrebno je da kupac u svom zahtevu do detalja precizira svoje zahteve kako bi Astaco doo mogao da adekvatan način odgovori na zahtev Kupca.
Ažurirano 10.03.2023. godine