Astaco

Uslovi korišćenja

Web stranica na kojoj se nalazite u vlasništvu je Astaco doo (U daljem tekstu: Društvo), MB:06753892 PIB:100102045.
Ostankom i korišćenjem ovog web sajta prihvatate Uslove korišćenja sajta (U daljem tekstu: Uslovi) kao i pravno obavezujući odnos koji se uspostavlja između Vas kao korisnika i Društva. Ukoliko ne želite da prihvatite ove Uslove bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt i da prestanete da koriste sadržaje koji su dostupni na sajtu.
Društvo zadržava pravo da:
  • Promeni uslove korišćenja, deo ili u celosti;
  • Promeni ceo sajt ili neki njegov deo, uključujući trajno uklanjanje bilo kog sadržaja:
  • Promeni bilo koje uslove za korišćenje sajta uključujući naknade ili ograničavanje pristupa delovima sajta bez registracije.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo vlasništvo Društva, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno distribuiranje bilo kog sadržaja koji se nalazi na sajtu bez pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Društva. Korišćenjem sadržaja ne stičete vlasništvo nad bilo kom delu sadržaja kojem pristupate.
Celokupan sadržaj, informacije materijali i usluge, prikazani ili dostupni na sajtu ponuđeni su posetiocima odnosno korisnicima besplatno, u informativne svrhe i u dobroj nameri. Društvo ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem i ovim putem saglašavate se isključenjem odgovornosti Društva za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpeti, uključujući bez ograničenja direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, neostvarenu korist ili štetu usled gubitka.
Društvo zadržava pravo da samo registrovanim korisnicima omogućava pristup određenim stranicama na sajtu. Registracija na sajtu podrazumeva ostavljanje neophodnih podataka kako bismo Vam mogli odgovoriti na adekvatan način i kako bismo Vam pružili kvalitetniju uslugu. Čin registracije podrazumeva da korisnik dobrovoljno daje Društvu na korišćenje svojih podataka, a Društvo postupa sa podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Politici privatnosti Društva.
Društvo je posvećeno zaštiti privatnosti svih lica koji su posetioci sajta ili registrovani korisnici sajta. Detaljnije informacije u pogledu načina na koji se obrađuju vaši lični podaci možete naći u našoj u nastavku u delu ovog dokumenta pod nazivom Politika Privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom Politike privatnosti molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem sajta. Nastavak korišćenja sajta podrazumeva sa se slažete sa Politikom privatnosti.
Društvo može registrovanim korisnicima povremeno slati obaveštenja i poruke administratora sajta nužne za njihovo redovno obaveštavanje i funkcionisanje svih usluga i servisa. Za sve ostale poruke, uključujući bez ograničenja i one koje se odnose na oglašavanje. Korisnici će imati mogućnost da se posebno prijave za njihov prijem, kao i da se odjave sa liste slanja poruka, odnosno obaveštenja.
Društvo koristi kolačiće i druge slične tehnologije na sajtu. Korišćenjem sajta saglasni ste sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija. Detaljnije informacije o upotrebi kolačića možete naći u delu Politika kolačića.
Sajtu Društva pristupate na svoju odgovornost i Vaše korišćenje sajte je samo Vaša odgovornost. Društvo na sebe ne preuzima nikakve garancije, bilo izričite ili implicitne (uključujući, bez ograničenja, implicitne garancije o zadovoljstvu kvalitetom, primerenoj nameni i upotrebi zakonski razumnih mera i stručnosti).
Politika kolačića
Šta su kolačići (Cookies) i druge slične tehnologije i kako ih koristimo?
Kolačić (eng. Cookie) je informacija poslata vašem računaru od strane web stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju vaše postavke za web stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet pretraživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru ili drugom uređaju posetioca web stranice i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na web stranici. Kolačići nemaju funkciju da otkrivaju identitet konkretnog posetioca odnosno korisnika web sajta. U slučaju da identifikuju posetioca, odnosno korisnika web sajta, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te se stoga na njih primenjuju sve tačke Politike privatnosti koje uređuju obradu podataka o ličnosti.
U skladu sa članom 126, stav 3 zakona o elektronskim komunikacijama, korišćenje kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa Zakonom za zaštiti podataka o ličnosti i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.
Korišćenjem web sajta Društva prihvatate Politiku kolačića i saglasni ste sa korišćenjem Kolačića. Ukoliko se ne slažete sa Politikom korišćenja Kolačića molimo Vas da ne koristite sajt Društva.
Ažurirano 10.03.2023. godine